Kongres ambulantní diabetologie

Program diakongresu zahrnuje přednášky a workshopy, které tématicky odpovídají potřebám ambulantních diabetologů a akcentují prakticky využitelné informace pro klinickou práci, diagnostiku a léčbu diabetu, jeho komplikací a komorbidit.

Prof. Mudr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Zakladatelka tradice postgraduálních seminářů v Poděbradech.

Prof. Milan Kvapil CSc., MBA

V roce 2015 se seminář rozšířil a dále tradice pokračuje jako Kongres ambulantních diabetologů “Novinky v diabetologii” v Poděbradech. Předsedou organizačního výboru se stal přednosta interní kliniky 2. LF UK a FN Motol a president Diabetické asociace České republiky.

Workshopy

Inovativní a důležitou součástí kongresu se staly workshopy , kde lékaři mohou v menších skupinách diskutovat aktuální témata.

Přednášející

Programy jednotlivých ročníků potvrzují, že účast přijali odborníci nejen v oblasti léčby diabetu, ale i dalších oborech medicíny.

Historie kongresu

Tyto stánky slouží k uchování historie kongresu pro ty, kteří se již účastnili a současně jako přiblížení jeho obsahu, zaměření a atmosféry novým účastníkům.

Předchozí ročníky

2017

2016

2015

Adresa

Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Napište nám

info@diabetologickykongres.cz